$mp - zwarca aktualną ilość many
Przykład: if [$mp <= 200] mana self, użyje mana potiona jeżeli mana spadnie poniżej 201

$maxmp - zwraca maksymalną ilość many

$mppc - zwraca mana w procentach
Przykład: if [$mppc > 60] say 'utana vid', użyje czar 'utana vid' jeżeli mamy więcej niż 60% many

$hp - zwraca aktualną ilość życia
Przykład: if [$hp < 1300] say 'exura san', użyje czaru 'exura san' gdy życie spadnie poniżej 1300

$maxhp - zwraca maksymalną ilość życia

$hppc - zwraca życie w procentach
Przykład: if [$hppc < 90] say 'exura', użyje 'exury' gdy życie spadnie poniżej 90% hp

$cap - zwarca ilość cap
Przykład: if [$cap < 150] gotolabel deposit, przejdzie do labelu deposit gdy będzie mniej niż 150 capu

$exp - zwarca ilość exp
Przykład: if [$exp > 4200] gotolabel logout, przejdzie do labelu logout gdy będzie więcej niż 4200 exp

$level - zwarca level
Przykład: if [$level >= 45] gotolabel gobuysd, przejdzie do labelu gobuysd gdy będzie większy niż 44 poziom

$mlevel - zwarca magic level
Przykład: if [$mlevel >= 15 && $level >= 45] sd target, bije sd gdy ma większy niż 15 mlvl i większy niz 45 lvl

$posx - zwarca twoją pozycje X
Przykład: say $posx, napisze na default twoją aktualną pozycje X

$posy - zwarca twoją pozycje Y
Przykład: say $posy, napisze na default twoją aktualną pozycje Y

$posz - zwarca twoją pozycje Z
Przykład: say $posz, napisze na default twoją aktualną pozycje Z

$soul - zwarca twój soulpoints
Przykład: if [$soul >= 5 && $level >= 45] makerune [$maxmp-20] 'adori gran mort', zrobi SD jeżeli masz więcej niż 4 soulu, większy niż 44 poziom i do pełnej many brakuje 20 many

$stamina - zwarca twoją stamine w minutach
Przykład: if [$stamina <= 60*14] xlog, wyłączy tibie jeżeli masz 14 lub mniej godzin staminy

$count - zwarca ilość ostatnio liczonego przedmiotu
Przykład: countitemsvisible 3031 | if [$count >= 1500] gotolabel depositgold, pójdzie do labelu 'depositgold' gdy ma 1500 lub więcej golda

$screenleft - zwraca poprawny numer do umieszczenia tekstu po lewej stronie ekranu
Przykład: auto 200 setpos $screenleft 100 | displaytext 'Testing the position', wyświetli napis po lewej stronie ekranu

$screenright - zwraca poprawny numer do umieszczenia tekstu po prawej stronie ekranu
Przykład: auto 200 setpos $screenright 100 | displaytext 'Test pozycji, wyświetli napis po prawej stronie ekranu

$screentop - zwraca poprawny numer do umieszczenia tekstu na górze ekranu
Przykład: auto 200 setpos 256 [$screentop+200] | displaytext 'Test pozycji', wyświetli napis u górze ekranu

$screenbottom - zwraca poprawny numer do umieszczenia tekstu na dole ekranu
Przykład: auto 200 setpos 256 [$screenbottom-200] | displaytext 'Test pozycji', wyświetli napis na dole ekranu

$name - zwarca twoj nick
Przykład: auto 5000 dontlist | setcaption '$name', ustawi nick twojej postaci na pasku zadań zamisat 'Tibia'

$time - zwraca czas w sekundach

$timems - zwraca czas w milisekundach

$deltatime - zwraca czas od włączenia bota w sekundach
Przykład: setcaption 'Gram: $deltatime', ustawia nazwa na pasku zadań na 'Gram: CZAS W SEKUNDACH'

$deltatimems - zwraca czas od włączenia bota w milisekundach

$exptnl - zwraca ilość expu brakującego do następnego poziomu
Przykład: setcaption 'EXP do lvl: $exptnl', ustawi nazwe na pasku zadań na: 'EXP do lvl: expDOnastępnegoPOZIOMU'

$exph - zwraca średni exp na godzine

$expgained - zwraca liczbe zdobytego expa w tej sesji elfbota

$timetnl - zawraca ile zajmie ci wbicie poziomu przy aktualnym exp/h

$exptolevel.xx - zwraca brakujący exp do poziomu xx
Przykład: setcaption 'Exp do poziomu 100: $exptolevel.100', ustawia nazwa na pasku zadań na 'Exp do poziomu 100: LICZBAbrakujacegoEXPA'

$timetolevel.xx - zwraca ile zajmie ci czasu wbicie poziomu xx przy aktualnym exp/h

$monstersaround.xx - zwraca liczbe potworów znajdujących sie xx od nas
Przykład: if [$monstersaround.1 >= 4] say Exori, jeżeli będą 4 lub więcej potworków to walnie Exori

$playersaround.xx - zwraca liczbe graczy znajdujących się xx od nas
Przykład: if [$playersaround.4 == 0] say Exori Mas, walni 'Exori Mas' gdy w zasięgu 4 kratek nie będzie gracza

$sbtime - zwraca czas do wyładowania softboots(trzeba wcześniej spojrzeć na nie[look])

$formattime.yy - zmienia dowolną liczbe na czas, liczba musi być w sekundach
Przykład: setcaption 'Czas gry: $formattime.$deltatime', wyświetli na pasku zadań: 'Czas gry: GG:MM:SS'

$formatnum.yy - zmienia dowolną liczbe na liczbe z przecinkami np. 160293 na 160,293

$itemcount.ITEMID - zwraca liczbe widocznych przedmiotów o id ITEMID - id musi mieć styl 1234, nie może być to nazwa
Przykład: countitemsvisible 3043 | if [$count < 100] {setcavebot off | settargeting off}, wyłaczy cavebota i targeting gdy będzie mniej niż 100 CC

$itemcount.'ITEMNAME' - zwraca liczbe przedmiotu, który użyłeś nazwa musi być w stylu 'great mana potion'
Przykład: if [$itemcount.'mana potion' <= 50] gotolabel kupmf, pójdzie do lbaelu 'kupmf' jeżeli wyświetli wiadomość 'Using one of 50 mana potions...' lub mniej

$poisoned - zwraca 1 jeśli jesteś zatruty
Przykład: if [$poisoned == 1] say 'Exana Pox', użyje czaru 'Exana Pox' jeżeli jesteś zatruty

$poisondmg - zwraca liczbe jaką odbiera ci trucizna
Przykład: if [$poisondmg > 10] say 'Exana Pox], użyje czaru 'Exana Pox' jeżeli jednorazowo z trucizny dostajesz więcej niz 10 obrażeń

$ringslot.właściwość - zwraca ID lub LICZBE itemu na miejscu pierścieni
$beltslot.właściwość - zwraca ID lub LICZBE itemu na miejscu strzał(amunicji)
$backslot.właściwość - zwraca ID lub LICZBE itemu na miejscu plecaka
$rhandslot.właściwość - zwraca ID lub LICZBE itemu na miejscu prawej ręki
$lhandslot.właściwość - zwraca ID lub LICZBE itemu na miejscu lewej ręki
$amuletslot.właściwość - zwraca ID lub LICZBE itemu na miejscu amuletu
$bootsslot.właściwość - zwraca ID lub LICZBE itemu na miejscu butów
$legsslot.właściwość - zwraca ID lub LICZBE itemu na miejscu spodni
$chestslot.właściwość - zwraca ID lub LICZBE itemu na miejscu zbroi

count -> zwraca liczbe itemu
Przykład: if [$beltslot.count < 20] refillammo, załaduje amunicje jeżeli mamy mniej niż 20 amunicji
id -> zwraca numer id
Przykład: if [$bootsslot.id != 6529] equipboots 6529, założy softbootsy jeżeli się skończą

$manashielded - zwraca 1 jeżeli masz manashield
Przykład: if [$manashielded == 0] say 'Utamo Vita', użyje czaru 'Utamo Vita' jeżeli nie masz manashielda

$drunk - zwraca 1 jeżeli "jesteś pjany"

$hasted - zwraca 1 jeżeli masz haste(np. utani gran hur, utani hur itd.)
Przykład: if [$hasted == 0] say 'Utani Hur', użyje czaru 'Utani Hur' jeżeli nie masz haste

$paralyzed - zwraca 1 jeżeli jesteś sparaliżowany
Przykład: if [$paralyzed == 1] say 'Exura', użyje czaru 'Exura' jeżeli jesteś sparaliżowany

$connected - zwraca 1 jeżeli zalogowany
Przykład: if [$connected == 0] reconnect, zaloguje się jeżeli jesteś wylogowany

$pkname - zwraca nick gracza, który cie atakuje
Przykład: ifplayerattacking attack $pkname, zaatakuje gracza, który cie atakuje

$fileisline.'filename'.'linetext' - zwraca 1 jeżeli istnieje linia(linetext) w pliku filename
Przykład: if [$fileisline.'test.txt'.'tak'] say 'Jest linia', napisze 'Jest linia' jeżeli w pliku test.txt jest linia ze słowem 'tak'

$filerandomline.'filename' - zwraca losową linie z pliku filename
Przykład: if [$curmsg.content ? 'siema' && $curmsg.isdefault] say
"$filerandomline.'siemamsgsresponder.txt'", napisze losową linie z 'siemamsgsresponder.txt' jezeli ktoś napisze wiadomość w której jest zawarte 'siema'.

$fileline.'filename.xyz'.n - zwraca linie 'n' z pliku 'filename.xyz'
Przykład: say '[$fileline."test.txt".30]', napisze 30 linie z pliku 'test.txt'

$token.'text'.n - zwraca 'n' częśc tekstu odzielona spacjami lub znakami "'
Przykład: najlepiej tą opcje popróbowąć samemu bo różnie działa dla spacji i znaków " ' użytych jednocześnie

$cutstr.'string'.startpos.lenght - wycina część tekstu
Przykład: $cutstr.'123456'.2.3, zwróci 234, wycinanie zacznie od 2 znaku i wytnie 3 znaki. Możesz pominać ostatni parametr czyli 3, w takim przypadku zostanie ucięte od znaku 2 do końca tekstu

$mshieldtime - zwraca czas w milisekundach kiedy zniknie manashield
Przykład: if [$mshieldtime <= 8000] say 'Utamo Vita', użyje czaru 'Utamo Vita' jeżeli manashield zniknie za mniej niż 8 sekund

$hastetime - zwraca czas w milisekundach kiedy zniknie haste
Przykład: if [$hastetime <= 2000] say 'Utani Gran Hur', użyje czaru 'Utani Gran Hur' jeżeli haste zniknie za mniej niż 2 sekundy

$invistime - zwraca czas w milisekundach kiedy zniknie invisible
Przykład: if [$invistime <= 5000] say 'Utana Vid', użyje czaru 'Utana Vid' jeżeli invisible zniknie za mniej niż 5 sekund

$strengthtime - zwraca czas w milisekundach kiedy zniknie strenght
Przykład: if [$strengthtime <= 1500] say 'Utito Tempo', użyje czaru 'Utito Tempo' jeżeli strenthen zniknie za mniej niż 1.5 sekundy

$invisible - zwraca 1 jeżeli jesteś niewidzialny(np. utana vid lub ring)
Przykład: if [$invisible == 0] say 'Utana Vid', użyje czaru 'Utana Vid' jeżeli jesteś widzialny

$dmgs - zwraca liczbe dostanych obrażeń w ostatniej sekundzie

$enemycount - zwraca liczbe wrogów na ekranie
Przykład: if [$enemycount >= 1] xlog, zrobi xlog jeżeli na ekranie pojawi się wróg

$friendcount - zwraca liczbe przyjaciół na ekranie
Przykład: if [$friendcount >= 1] say 'Czesc', napisze 'Czesc' jeżeli na ekranie jest przyjaciel

$fishspots - zwraca liczbe SQM(kratek) na ekranie na których można łowić

$waypointson - zwraca 1 jeżeli cavebot jest włączony(follow waypoints)
Przykład: if [$waypointson == 1] setfollowwaypoints off, wyłaczy cavebota jeżeli jest włączony

$targetingon - zwraca 1 jeżeli targeting jest włączony
Przykład: if [$targetingson == 1] settargeting off, wyłączy targeting jeżeli jest włączony

$autocomboon - zwraca 1 jeżeli autocombo jest włączone
Przykład: if [$autocomboon == 1] setautocombo off, wyłączy autocombo jeżeli jest włączone

$caveboton - zwraca 1 jeżeli cavebot jest włączony(follow waypoints)(to saom co $waypointson)
Przykład: ifnot $caveboton setcavebot on, właczy cavebota jeżeli jest wyłączony

$ping - zwraca ping w milisekundach
Przykład: if [$ping >= 500] xlog, zrobi xloga jeżeli ping edzie większy niż 500

$idlerecvtime - zwraca czas w milisekundach od ostatniego przysłanego pakietu
Przykład: if [$idlerecvtime >= 5000] playsound freezed.wav, włączy alarm 'freezed.wav' jeżeli powyżej 5 sekund nie przyszedł żaden pakiet

$standtime - zwraca czas jaki stoisz w miejscu w milisekundach
Przykład: if [$standtime >= 45000] playsound playeronscreen.wav, włączy alarm 'playeronscreen.wav' jeżeli stoisz na tej samej SQM więcej niz 45 sekund

$systime - zwraca czas z twojego systemu w formacie: gg:mm:ss

$sysdate - zwraca date z twojego komputera w formacie: dzień, nazwa miesiąca dd yyyy

$battlesign - zwraca 1 jeżeli masz battle(potocznie mówi się mam pz) lub 0 jeżeli nie masz
Przykład: ifnot $battlesign logout, wyloguje się jeżeli nie masz PZ locked

$redbattlesign - zwróci 1 jeżeli masz czerwone battle(potocznie pz) lub 0 jeżeli nie masz
Przykład: ifnot $redbattlesign logout, wyloguje się jeżeli nie masz czerwonego battle(battle od pvp)

$inpz - zwraca 1 jeżeli jesteś w protection zone(pz) i 0 jeżeli nie jesteś
Przykład: if $inpz xlog, da xloga jeżeli jesteś w PZ

$rand.x.y - zwraca losową liczbe od x do y lub $rand.x zwraca od 0 do x

$sstime - zwraca czas do saveserver jeżeli pojawiła się wczęsniej taka wiadomość

$winitemcount.x - to samo co $itemcount.x, ale zwraca tylko widoczne przedmioty x

$fired - zwraca 1 jeżeli poprzednia komenda zakończyła się pomyślnie lub trafił kogoś z sd
Przykład: auto 100 sd target | if $fired wait 900, czeka 900ms jeżeli trafi z sd

$synctime - zwraca brakujący czas w milisekundach do sync shot
Przykład: ifnot $synctime sd target, użyje z sd jeżeli nie ma żadnego sunc shot w postępie

$navion - zwraca 1 jeżeli jesteś podłączony do nawigacji

$exectime -

$topitem.posx.posy.posz - zwraca id przedmiotu/sqm z danej pozycji

$istileitem.posx.posy.posz.itemid - zwraca 1 jezeli na danej pozycji jest dany item

$lastdmg - zwraca liczbę ostatniego otrzymanego obrażenia
Przykład: auto 100 if [$lastdmg > 500] savescreen, zrobi screena jeżeli otrzymasz powyżej 500 dmg

$lastdmgtype - zwraca typ ostatniego otrzymanego obrażenia(dmg)

$mcount."warunek" - zwróci ilość potworów spełniające dane warunki
Przykład: auto 100 if [$mcount."$m.name == 'Dragon Lord' && $m.isshootable" >= 2] equipring 3051, założy energy ring jeżeli na ekranie są 2 dragon lordy w zasięgu

$pcount."conditions" - zwraca liczbę graczy spełniających dane warunki
. Przykład: auto 100 listas 'Na ekranie jest [$pcount."$p.isenemy && $p.ismage && $p.level > 80" wrogich magow 80+', wyświetli tekst 'Na ekranie jest X wrogich magów 80+'

$screencount.'name' - zwróci liczbe stworzeń na ekranie, które są na tym samym pozz i są na widocznej/w zasięgu ataku.
Przykład: auto 100 listas '[$screencount."Demon"] demonow na ekranie.', wyświetli napis 'X demonow na ekranie.'

$lastdmgername - zwróci nazwe stworzenia, które ostatnio cie atakowało z wiadomości "You lose xxx hitpoints due to an attack by mmmm"
Przykład: auto 100 if [$screencount."Stalker" == 0 && $lastdmgtime < 300 && $lastdmgername == "Stalker"] {useoncreature 3191 self | wait 300}, użyje gfb na sobie jeżeli w ciągu ostatnich 300ms otrzymałeś obrażenia od Stalkera i jest on nie widoczny

$lastdmgtime - zwróci czas od ostatniego otrzymanego obrażenia
Przykład: auto 100 if [$screencount."Warlock" == 0 && $lastdmgtime < 300 && $lastdmgername == "Warlock"] {useoncreature 3175 self | wait 300}, użyje runy stoneshower na sobie jeżeli w ciągu ostatnich 300ms otrzymałeś obrażenia od warlocka a nie ma go na ekranie

$ctrl - zwraca 1 jeżeli trzymasz przycisk CTRL
Przykład: if [$ctrl] {say 'Exori Vis' | wait 300} | else {say 'Exevo Vis Hur' | wait 300}, użyjet energy strike jeżeli trzymasz CTRL Key i uzyje energy wave jeżeli nie trzymasz CTRL

$shift - zwraca 1 jeżeli trzymasz przycisk SHIFT

$alt - zwraca 1 jeżeli trzymasz przycisk ALT

$key.id - zwraca 1 jeżeli trzymasz przycisk id

$skill.typ - zwraca twój akutalny skill
Przykład: auto 100 if [$skill.'sword' >= 90] {playsound 'advancedskill.wav' | flash}, włączy alarm 'advancedskill.wav' jeżeli wbije 90 lub większy sword

$skillpc.typ - zwróci procent aktualnego skilla

$skilltime.typ - zwraca szacunkowy czas do awansu skilla

Typy mogą być takie:
fist -> fist fighting
club -> club fighting
sword -> sword fighting
axe -> axe fighting
distance -> distance fighting
shielding -> shielding
fishing -> fishing
mlevel -> magic level

Zmienne poniżej zwrócą 1 jeżeli ktoś jest - liderem, przyjacielem, podprzyjacielem, wrogiem i/lub podwrogiem

$isleader.'name' - sprawdzi czy gracz o nicku 'name' jest liderm w aimbocie
$isfriend.'name' - sprawdzi czy gracz o nicku 'name' jest w friends list
$issubfriend.'name' - sprawdzi czy gracz o nicku 'name' jest sw ubfriends list
$isenemy.'name' - sprawdzi czy gracz o nicku 'name' jest w enemies list
$issubenemy.'name' - sprawdzi czy gracz o nicku 'name' jest w subenemies list
Przykład: auto 100 foreach 'newmessages' $i if [$isfriend.'$i.sender' == 0 && $i.ispvt] {playsound 'privatemessage.wav' | flash | break}, włączy alarm 'privatemessage.wav' jeżeli gracz, który nie jest na twojej liście przyjaciół napiszę do ciebie wiadomość

$self.właściwość - zwraca informacje o tobie
$target.właściwość - zwraca informacje o celu
$followed.właściwość - zwraca informacje o osobie, którą aktualnie śledzimy(mamy na nią follow)
$attacked.właściwość - zwraca informacje o stworzeniu, które ma aktualnie czerwony kwadrat
$attacker.właściwość - zwraca informacje o swtorzeniu, które cie ostatnio atakowało
$pk.właściwość - zwraca informacje o graczu, który cie ostatio atakował
$lastdmger.właściwość - zwraca informacje o stworzeniu, od którego otrzymałeś ostatnio obrażenia
$pattacker.właściwość - to samo co $pk.property
$mttacker.właściwość - zwraca informacje o ostatnim potworze, który cie atakował
$enemy.właściwość - zwraca informacje o najlepszym wrogu
$friend.właściwość - zwraca informacje o najlepszym przyjacielu
$subenemy.właściwość - zwraca informacje o najlepszym podwrogu
$subfriend.właściwość - zwraca informacje o najlepszym podprzyjacielu
$anyenemy.właściwość - zwraca informacje o najlepszym wrogu, jeżeli na ekranie nie ma wroga to o subwrogu
$anyfriend.właściwość - zwraca informacje o najlepszym wrogu, jeżeli na ekranie nie ma przyjaciela to o podprzyjacielu
$coretarget.właściwość - zwraca informacje o graczu, który jest najlepszy według core aimbota
$triggertarget.właściwość - zwraca informacje o graczu, który jest wybrany przez trigger aimbota(komendą)
$autoaimtarget.właściwość - zwraca informacje o graczu, który jest najlepszy według obu aimbotów
$creature.name - zwraca informacje o stworzeniu z nazwą 'name', na przykład: auto 100 set $j $creature.'Bubble'
$mostexposed.'targetgroup' - zwraca nick gracza który może być atakowany przez największą ilość przyjaciół. Grupy mogą zawierać: sorcerer/druid/knight/paladin/mage/nonmage. Informacje możesz trzymać w zmiennej np.: auto 100 set $i $mostexposed.'mage'
$mostshot.'targetgroup' - zwraca nick gracza, który przez ostatnie 2 sekundy otrzymał najwięcej obrażeń z sd. Grupy mogą składać się z: enemy/subenemy/friend/subfriend, możesz też użyć grupy ze względu na profesje, możesz rozdzielić kilka grup spacjami: sorcerer/druid/knight/paladin/mage/nonmage. Informacje możesz trzymać w zmiennej, np.: auto 100 set $i $mostshot.'enemy mage'

O stworzenia możemy uzyskać następujące właściowści:
name -> zwraca nick, na przykład: $target.name zwraca nick celu
id -> zwraca id, na przykład: $enemy.id zwraca ID najlepszego wroga
posx -> zwraca pozycje X, na przykład: $target.posx zwraca pozycje X naszego celu
posy -> zwraca pozycje Y
posz -> zwraca pozycje Z
dir -> zwraca kierunek, na przykład: $self.dir zwraca kierunek naszej postaci
isonnavi -> zwraca 1 jeżeli ktoś lub my jest połaczony do nawigacji lub 0 jeżeli nie jest, na przykład: $friend.isonnavi zwróci 1 jeżeli do nawigacji jest podłączony przyjaciel i 0 jeżeli nie jest
outfit -> zwraca numer outfitu, na przykład: $subenemy.outfit zwraca numer outfitu najlepszego podwroga
hppc -> zwraca HP w procentach, na przykład: $target.hppc zwraca procent hp targeta
speed -> zwraca prędkość, na przykła: $anyenemy.speed zwróci prędkość najlepszego wroga lub podwroga
skull -> zwraca typ skulla, na przykład: $self.skull zwróci twój akutalny skull(0 jeśli nie ma)
party -> zwraca typ party, na przykład: $self.party zwróci 4 jeżeli jesteś liderem
warbanner -> zwraca typ warbannera, na przykład: $target.warbanner zwróci 2 jeśli target jest z wrogiej gildi
isenemy -> zwraca 1 jeżeli ktoś jest wrogiem i 0 jeżeli nie jest, na przykład: $target.isenemy zwróci 1 jeśli target jest wrogiem i 0 jeśli nie jest
isfriend -> wzwraca 1 jeżeli ktoś jest przyjacielem i 0 jeżeli nie jest
issubenemy -> zwraca 1 jeżeli ktoś jest podwrogiem i 0 jeżeli nie jest
issubfriend -> zwraca 1 jeżeli ktoś jest podprzyjacielem i 0 jeżeli nie jest
isleader -> zwraca 1 jeśli jest combo liderem i 0 jeśli nie
distx -> jak daleko jest od ciebie na wschód lub zachód (west, east)
disty -> jak daleko jest od ciebie na północ lub południe(nort, south)
distance -> zwraca odległość od ciebie
ismonster -> zwraca 1 jeśli jest potworem lub NPC i 0 jeśli nie
isnpc -> zwraca 1 jeśli NPC i 0 jeśli nie
isplayer -> zwraca 1 jeśli jest graczem i 0 jeśli nie
isonscreen -> zwraca 1 jeśli jest na ekranie(ten sam poziom - posz) i 0 jeśli nie
isshootable -> zwraca 1 jeśli jest w zasięgu ataku i 0 jeśli nie
isparalyzed -> zwraca 1 jeśli jest spraliżowany i 0 jeśli nie
color1 -> zwraca numer koloru głowy outfitu
color2 -> zwraca numer koloru klatki outfitu
color3 -> zwraca numer koloru spodni outfitu
color4 -> zwraca numer koloru butów outfitu
canshoot.'name' -> zwraca 1 jeśli jest w zasięgu ataku i 0 jeśli nie, na przykład: $friend.canshoot.'Demon' zwraca 1 jeśli przyjaciel może atakować 'Demon' i 0 jeśli nie może
exposedcount -> zwraca liczbe osób, które mogą atakować dane stworzenie
shotcount -> zwraca ile sd ktoś otrzymał przez ostatnei 2 skeundy, na przykład: $target.shotcount zwraca ile sd otrzymał nasz cel przez ostatnie 2 sekundy

Dodatkowo jest kilka zmiennych, do których dostęp mamy gdy bot ma informacje o danej postaci. Trzeba wcześniej kliknać na daną postać lub ustawić automatyczne zerkanie.
haslookinfo -> zwraca 1 jeżeli informacje o graczy są dostępny, na przykład: if [$target.haslookinfo && $target.hp < 400] sd $target.id, najpierw bot sprawdza czy informacje np. o hp postaci są dostępne, jeżeli są to sprawdza czy cel ma mniej niż 400 hp i używa sd na nim.
guild -> zwraca nazwe gildi
level -> zwraca poziom, na przykład: $enemy.level zwraca poziom najlepszego wroga
voc -> zwraca krótką nazwe profesji(NV, D, S, P, K, ED, MS, RP, EK)
vocation -> zwraca pełną nazwe profesji( No Vocation, Druid, Sorcerer, Paladin, Knight, Elder Druid, Master Sorcerer, Royal Paladin, Elite Knight)
isknight -> zwraca 1 jeśli knight i 0 jeśli nie
ispaladin -> zwraca 1 jeśli paladin i 0 jeśli nie
issorcerer -> zwraca 1 jeśli sorcerer i 0 jeśli nie
isdruid -> zwraca 1 jeśli druid i 0 jeśli nie
ismage -> zwraca 1 jeśli jest magiem (sorcerer, druid, ed, ms) i 0 jeśli nie
maxhp -> zwraca max hp, na przykład: $target.maxhp zwraca maxhp celu
hp -> zwraca aktualne hp
maxmp -> zwraca max mp
mp -> zwrca szacunkową ilość many
attackedme -> zwrca 1 jeśli atakuje ciebie i 0 jeśli nie

$curmsg.właściowść, informacje o aktualnie przetwarzanej wiadomości
$lastmsg.właściowść, informacje o ostatnio otrzymanej wiadomości
$lastnavmsg.właściowść, informacje o ostatnio otrzymanej wiadomości na nawigacji

Możesz użyć foreach 'newmessages' $nazwazmiennej akcja
Zmienna ta ma troche właściowści
sender -> zwraca nick osoby, która napisała daną wiadomość
level -> zwraca poziom osoby, która napisała daną wiadomość
content -> zwraca samą wiadomość bez nicku itd.
formatted -> zwraca całą wiadomość z poziomem, nickiem, czasem i tekstem
channel -> zwraca kanał na jakim była wysłana wiadomość
color -> zwraca kolor wiadomości
isdefault -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest z default, i 0 jeśli nie jest
isyell -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest z yell, i 0 jeśli nie jest
iswhisper -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest z whisper, i 0 jeśli nie jest
isprivate -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest z private(MSG), i 0 jeśli nie jest
isbroadcast -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest na środku ekranu, i 0 jeśli nie jest
isredtext -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest czerwona, i 0 jeśli nie jest
isorangetext -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest pomarańczowa, i 0 jeśli nie jest
isnpc -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest napisana przez NPC, i 0 jeśli nie jest
ischannel -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest z help/trade/game-chat lub private-channels, i 0 jeśli nie jest
isbotlook -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest od bota(jak bot 'spojrzy na kogoś to nie jest to wyświetlane), i 0 jeśli nie jest
isguild -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest napisana na Guild-Chat, i 0 jeśli nie jest
isaction -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest w stylu 'using of...' itd., i 0 jeśli nie jest
isstatus -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest w stylu 'Sorry, not possible', i 0 jeśli nie jest
isinfo -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest zielona(jak w np. spojrzenie na gracza, i 0 jeśli nie jest
isgame -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest z game-chatu, i 0 jeśli nie jest
isrl -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest z RL-chat, i 0 jeśli nie jest
istrade -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest z trade, i 0 jeśli nie jest
ishelp -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest z help, i 0 jeśli nie jest
isnavi -> zwraca 1 jeśli wiadomość jest z nawigacji, i 0 jeśli nie jest

Aby lepiej zrozumieć zmienne, pobaw sięw zmienianie wartości w moich lub własnych przykładach.
Sygnały i operatory:

+ -> dodawanie

- -> odejmowanie
Przykład: if [($maxhp-$hp) >= 300] say 'Exura Vita', użyje 'Exura Vita' jeżeli do maxhp brakuje 300 hp

/ -> dzielenie

* -> mnożenie
Przykład: if [wait 1000*60], przed kontynuowaniem skryptu poczeka 60 sekund

% -> reszta z dzielenia

> -> znak większości
Przykład: if [$mp > 400] say 'Utana Vid', użyje czaru 'Utana Vid' jeżeli ma więcej niz 400 many

< -> znak mniejszości
Przykład: if [$hppc < 70] say 'Exura San', użyje czaru 'Exura San' jeżeli ma mniej niż 70 procent życia

>= -> większy/równy
To samo co znak większości z tym, że sprawdzane jest jeszcze czy liczba nie jest równa

<= -> mniejszy równy
To samo co znak mniejszości z tym, że sprawdzane jest jeszcze czy liczba nie jest równa

&& -> i
Przykład: if [$hppc > 70 && $mp > 200] say 'Utani Gran Hur', użyje czaru 'Utani Gran Hur' jeśli ma więcej niż 70 procent życia i więcej niż 200 many

|| -> lub
Przykład: if [$hppc <= 70 || $mppc <= 70] useoncreature 7642 self, użyje great spirt potiona gdy ma 70 lub mniej procent many lub życia

== -> równe
Przykład: if [$connected == 0] reconnect, połączy się jeżeli postać jest wylogowana

!= -> rózne, inne
Przykład: if [$hasted != 1] say 'Utani Gran Hur', użyje czaru 'Utani Gran Hur' jeśli nie ma hasted

? -> pozycja tekstu, zwraca pozycje danego tekstu w tekscie, szuka po prostu danego tekstu w tekscie

Równości - Jeżeli zmienna jest rózna od 0 to jest True


Typy skulli:
Brak Skulla -> 0
Yellow Skull -> 1
Green Skull -> 2
White Skull -> 3
Red Skull -> 4
Black Skull -> 5

Typy party:
Brak Party -> 0
Inviting (Leader Yellow) -> 1
Inviting (Member Blue) -> 2
on Party (Member Blue) -> 3
on Party (Leader Yellow) -> 4
Exp Sharing, working (Member Blue) -> 5
Exp Sharing, working (Leader Yellow) -> 6
Exp Sharing, on standby (Member Blue) -> 7
Exp Sharing, on standby (Leader Yellow) -> 8
Exp Sharing, not working (Member Blue) -> 9
Exp Sharing, not working (Leader Yellow) -> 10

Typy War Banner:
Brak Wojny -> 0
Green Banner (nasza gildia) -> 1
Red Banner (wroga gildia) -> 2
Blue Banner (neturalne gildie) -> 3

Typy kierunków:
North(północ) -> 0
East(wschód) -> 1
South(południe) -> 2
West(zachód) -> 3
Zamknij reklame